Capacitats

En Master-Paint podem assumir qualsevol tipus d’aplicació en qualsevol tipus de peça, ja siguin de ferro, alumini, fusta o plàstic.

El nostre rang de capacitat, per peça petita / mitjana que necessiti de l’aplicació de pintura a cabina pressuritzada, abasta des de les sèries més curtes de peces gairebé unitàries, fins a sèries molt grans de peces del mateix color.

Disposem de forn per accelerar els processos d’assecat de les peces acabades de pintar, disminuint significativament els terminis de lliurament des que rebem les peces fins que els nostres clients les tenen a la seva disposició.

Podem assumir el pintat de tot tipus de perfileria o tubs, tant metàl·lica com de qualsevol altre material, sent la longitud màxima de la nostra capacitat per a aquests treballs d’uns 12 metres de llarg, amb un límit de pes unitari de 5 Tn.

Estem especialitzats en estructures metàl·liques, tant de tubs com a plataformes cobertes de xapa, amb unes mides màximes de 12 x 3,80 m, a les que podem aplicar tot tipus d’imprimacions i acabats.

També tenim una enorme experiència en el tractament de dipòsits i sitges, tant per a líquids com per a sòlids, donant a cada element el tractament adequat depenent dels productes amb els que després vagin a treballar aquests equips.