Condicions legals i política de privacitat

Avís legal

En accedir i utilitzar aquest servei, vostè accepta i accedeix a estar obligat pels termes i disposicions d’aquest acord. Així mateix, en utilitzar aquests serveis particulars, vostè estarà subjecte a tota regla o guia d’ús corresponent que s’hagi publicat per aquests serveis. Tota participació en aquest servei constituirà l’acceptació d’aquest acord. Si no accepta complir amb l’anterior, per favor, no l’utilitzi. Segons l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant, LSSI), de forma obligatòria, permanent, fàcil, directa i gratuïta.

 • Titularitat del web: MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL
 • CIF / NIF: B-63.780.142
 • Adreça postal: C/ Font dels Créixens, 9 nave 11 (Pol. Ind. El pedregal) 08160 Montmeló. Barcelona
 • Correu electrònic: info@master-paint.es
 • Inscrita la societat en el Registre Mercantil Barcelona T 37391, F 58, S 8, H B 297185, I/A 1

Política de privacitat

Responsable del tractament de les teves dades:

 • Identitat: MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL
 • CIF / NIF: B-63.780.142
 • Adreça postal: C/ Font dels Créixens, 9 nave 11 (Pol. Ind. El pedregal) 08160 Montmeló. Barcelona
 • Correu electrònic: info@master-paint.es
 • Delegat Protecció de dades: Carlos Rodríguez Parriego
 • Contacte DPD: info@master-paint.es
 • Inscrita la societat en el Registre Mercantil Barcelona T 37391, F 58, S 8, H B 297185, I/A 1

Quina és la finalitat del tractament de les teves dades personals?

En Master-Paint.es tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb els següents fins:

Per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos, millorar la seva experiència d’usuari. Per complir aquests fins elaborarem un perfil comercial d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base als perfils de la base de dades. Sí s’enviaran correus electrònics automatitzats, prèviament programats pel titular de les dades o dels seus proveïdors de serveis o assalariats, amb la finalitat d’enviar la informació de les novetats del bloc, i dels productes comercials que s’oferiran a través d’aquesta web , tant si estan allotjats en ella com en plataformes de tercers proveïdors d’aquest servei. També utilitzarem tot tipus de cookies que considerem adequats a la nostra marca personal.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades al web Master-Paint.es s’han de conservar durant un termini de deu anys a partir de l’última confirmació del seu interès. També es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil. Es faran desaparèixer quan se sol·liciti la seva supressió o portabilitat per l’interessat.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució de la subscripció en línia al bloc o al formulari de contacte del web Master-Paint.es així com l’accés a tots els productes adquirits en aquesta web. L’oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se’t demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de serveis o el lliurament de productes pendents.

Destinataris als quals es comunicaran les teves dades

Les dades recollides a través d’aquesta web es comunicaran a altres empreses del grup empresarial per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats. MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL i a qui es comuniquin les dades disposaran de normes corporatives vinculants aprovades pel Comitè Europeu de protecció de dades i disponibles en aquest document.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL està tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en Master-Paint.es procedeixen o bé de la pròpia web, correu electrònic, missatgeria instantània o correu postal de la nostra empresa o d’empreses del grup. Les categories de dades que tractem són: Dades d’identificació, codis o claus d’identificació, adreces postals o electròniques, informació comercial, dades econòmiques. També informem que no obtenim dades especialment protegides de forma habitual. Si arriben a la nostra empresa dades especialment protegits els protegirem d’acord amb la normativa vigent.

Política de cookies

Tota la informació disponible a https://master-paint.es/ca/politica-de-cookies/.

Responsabilitats

Renúncia a qualsevol responsabilitat

Aquesta pàgina i els seus components s’ofereixen únicament amb finalitats informatives. MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL, titular d’aquesta pàgina no es fa responsable de l’exactitud, utilitat o disponibilitat de qualsevol informació que es transmeti o posi a disposició a través de la mateixa; no serà responsable per qualsevol error o omissió en aquesta informació. Els usuaris d’aquesta pàgina que donin les seves dades personals, amb l’acceptació del consentiment informat renuncien a qualsevol indemnització que per l’ús legal d’aquestes dades els pogués correspondre, i no podrà exercir cap reclamació legal per a això. De voler ostentar-la, no han de cedir les seves dades en aquest lloc web.

Menors d’edat

Els nostres serveis i productes són per a majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, enviar-nos les seves dades personals.

Política d’enllaços de la nostra web

Responsabilitat. El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. El servei d’accés al Portal inclou enllaços o links que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL no exerceix cap tipus de control.

En aquests casos, MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LSSICE. MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. No volem que ens enllacin a altres pàgines, quedant prohibit deep-links, enllaços IMG o d’imatge, frames, que puguin fer entendre a l’usuari que estan en una altra web que no és la nostra. L’usuari ha de ser conscient que la nostra empresa no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aquestes altres webs.

Recomanem als usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d’aquests links estan abandonant la nostra web i que llegeixin les polítiques de privacitat d’aquestes altres webs que recaptin dades personals. Aquesta política de privacitat només s’aplica a les dades personals recollides a través d’aquesta web.

Propietat intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el Lloc Web pertanyen a MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL.

La totalitat del contingut del lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, imatges, material gràfic o artístic present en la web, són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, inscrits en els corresponents registres públics sota la titularitat de MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

S’autoritza a qualsevol persona física o jurídica l’establiment en les seves pàgines o llocs web d’enllaços a la web, tant a la seva pàgina principal com a qualsevol de les seves pàgines. No obstant això, es prohibeixen expressament els enllaços a qualsevol de les pàgines del lloc web que impliquin el visionat de les mateixes en el navegador per mitjà de marcs o frames.

Tots els continguts que es mostren en aquesta web estan subjectes i protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. No es permet l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública i posada a disposició sobre els continguts del curs sense la prèvia autorització expressa del titular del web.

La pàgina i el seu contingut original, les característiques i la funcionalitat són propietat de MASTER-PAINT PINTURA INDUSTRIAL SL i estan protegits per drets d’autor de caràcter internacional, marques registrades, patents, secrets comercials i altres lleis de propietat intel·lectual o de drets de propietat.

Rescissions i canvis

Rescissió

Podem cancel·lar el teu accés a la pàgina, sense causa o avís, la qual cosa podrà resultar en la confiscació i destrucció de tota la informació que estigui associada amb el seu compte. Totes les disposicions d’aquest acord que, per la seva naturalesa, hagin de sobreviure a la cancel·lació sobreviuran a ella, incloent sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

Canvis de condicions

L’empresa es reserva el dret de modificar aquestes condicions quan ho consideri oportú; així mateix, l’ús permanent de la pàgina significarà la seva acceptació de qualsevol ajust a aquests termes. Si hi ha algun canvi en la nostra política de privacitat, anunciarem a la nostra pàgina principal i en altres pàgines importants del nostre lloc que s’han fet aquests canvis. Si hi ha algun canvi en la nostra pàgina respecte a la manera en què fem servir la informació d’identificació personal dels nostres clients, enviarem una notificació per correu electrònic o correu postal a aquells que siguin afectats pel canvi. Tot canvi en la nostra política de privacitat es publicarà a la nostra pàgina 30 dies abans que aquests canvis es produeixin. Per tant, se li recomana tornar a llegir aquesta declaració de manera regular “.

Normativa i resolució de conflictes

Les presents Condicions d’Ús del Master-Paint.es es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari, sinó que romandrà accessible per mitjà d’Internet en aquest mateix lloc web.

Els Usuaris que tinguin la condició de consumidors o usuaris conforme els defineix la normativa espanyola i resideixin a la Unió Europea, si han tingut un problema amb una compra online realitzada a Master-Paint.es, per intentar arribar a un acord extrajudicial poden acudir a la Plataforma d’ resolució de Litigis en Línia, creada per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea a l’empara del Reglament (UE) 524/2013.

Sempre que l’Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Barcelona capital, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol una altra jurisdicció que els pogués correspondre.