Instal·lacions

Master-Paint disposa de múltiples opcions per poder aplicar tot tipus de pintures, tant per peça petita com per a grans estructures metàl·liques.

Per realitzar els processos més adequats per a cada tipus de peça, disposem de diversos tipus de cabines de pintura, ja siguin del tipus de cabines pressuritzades o cabines obertes de tipus paret aspirant, combinades ambdues amb forn d’assecat per accelerar el procés de curat quan és necessari.

Master-Paint compta amb dos ponts grua de 3,2 Tn i de 5 Tn cadascun, instal·lats al llarg dels nostres 42 metres de longitud de nau, el que ens permet tenir una capacitat d’elevació de 8 Tn per a les peces, màquines o estructures que així ho requereixen.

Per a les càrregues i descàrregues convencionals, disposem de carretons elevadors i de toro amb una capacitat de càrrega de 2,5 Tn.